Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21/09/2012 р.

 

 

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "ТОМАК"

Організаційно-правова форма емітента -Акціонерне товариство

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 14307305

Місцезнаходження емітента - 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15

Міжміський код, телефон та факс емітента - (044) 417-50-59; (044) 417-00-01

Електронна поштова адреса емітента - aloshkareva@tomak.com.ua

Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.tomak.com.ua

Вид особливої інформації - зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

21.09.2012 р. Наглядовою радою Товариства прийняте Рішення про зміну складу посадових осіб Товариства (у зв’язку з кадровими змінами Товариства).

Лапчук Олена Володимирівна, головний бухгалтер - перебувала на посаді 7 р., звільнена з посади Члена правління Товариства, у зв’язку із переведенням на посаду заступника головного бухгалтера (часткою у статутному капіталі Товариства не володіє – 0%). Не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Замість Лапчук Олени Володимирівни, на посаду Члена правління Товариства призначена Линець Юлія Андріївна (призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади: бухгалтера, головного бухгалтера), у зв’язку з призначенням її головним бухгалтером (часткою у статутному капіталі Товариства не володіє – 0%). Не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Чилій Володимир Григорович, перший заступник голови правління - перебував на посаді 8 р., звільнений з посади Члена правління Товариства, у зв’язку із звільненням з посади першого заступника голови правління (володіє 3000 шт. простими іменними акціями Товариства, що складає 0,0094% статутного капіталу Товариства). Не надав згоди на розкриття своїх паспортних даних. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Замість Чилія Володимира Григоровича, на посаду Члена правління Товариства призначена Лошкарьова Антоніна Олександрівна (призначена безстроково, протягом своєї діяльності обіймала посади начальник цеху  , технічний директор (володіє 496 шт. простими іменними акціями Товариства, що складає 0,0016% статутного капіталу Товариства). Не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із чинним законодавством.

Голова правління Веремчук Вадим Васильович.